DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Obecně

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí
NORMA je moderní diskontní prodejce: Trvale udržitelný rozvoj je pro náš podnik závazkem a ke svým zákazníkům i dodavatelům přistupujeme odpovědně. Naše regionální koncepce jsou základem nároků na kvalitu a odrážejí regionální těžiště ve velice úspěšné sortimentní politice.

Náš podnik, který vzešel z rodinného závodu „GEORG ROTH“ založeného již v roce 1921, patří již více než pět desetiletí k vedoucím německým diskontním prodejcům potravin. V jádru svého území, v Německu, a kromě toho v evropských zemích Francii, Rakousku a České republice jsme zastoupeni více než 1.450 prodejnami, jež mají vždy blízko k zákazníkovi. Svého výkonu bychom nedosáhli bez svých více než 13 000 zaměstnanců, v nichž vidíme rozhodující základ svého úspěchu v silně konkurenčním prostředí trhu.

Podnikatelské aktivity NORMY se soustřeďují na naše zaměstnance a naše zákazníky.

Svým zákazníkům nabízíme pestrý a cíleně regionálně zaměřený sortiment potravin. Tento atraktivní sortiment každý týden doplňujeme o aktuální sezónní zboží a nové druhy zboží podle současných trendů – naše kompletní nabídka zboží je vždy šita na míru očekávání našich zákazníků. Hlásíme se k odpovědnosti za člověka i životní prostředí, jež má pevné místo v sebeuvědomění podniku.

Koncepce NORMY se opírá o regionální, rozmanitý a na trvalý rozvoj zaměřený sortiment, splňující nejvyšší standardy kvality. Pokud jde o náš sortiment bio, zaujímáme na trhu mezi diskontními prodejci vedoucí pozici. V rámci BIOFACH 2015, vedoucího světového veletrhu biologických potravin, jsme byli poprvé jmenováni německými bio obchodníky roku. Od odborného časopisu „Ein Herz für Bio“ jsme jako podnik zároveň dostali čestné uznání „Top-Level Bio“ za nejvyšší bio kompetentnost. Mnoho druhů zboží našeho významného elementárního modulu sortimentu „Bio“ je etiketou „V“ označeno jako potraviny pro vegany. Toto označení, propůjčované Německým svazem vegetariánů, našim zákazníkům usnadňuje rychlou a jednoduchou identifikaci vegetariánských a veganských produktů. Etiketu „V“ najdeme nejen na zboží našeho bio sortimentu, ale také na řadě dalších vlastních značek.

Při nákupu zboží klademe velký důraz na optimální nákupní podmínky. To znamená, že rozhodující nejsou pouze nákupní ceny za zboží, ale také transparentnost dodavatelských řetězců a zásadně i původ zboží, šetřící zdroje a životní prostředí, a to na všech předstupních produkce.

Provozní procesy v našich logistických centrech, skladech poboček a na prodejnách mají jasnou strukturu a vyhýbají se časově i nákladově náročné složitosti. Zamezení zbytečných odpadů u nás hraje stejně centrální roli jako energetický management. Četné národní i mezinárodní známky dokládají, že naši vysoce motivovaní zaměstnanci jsou nejdůležitějším základním předpokladem pro permanentní úspěšnost našeho podniku.

Naše zaměstnance na všech úrovních podniku charakterizují vysoké nároky na aktivní život a snaha přispívat k trvalému udržení životního prostředí.

NORMA: o společnosti

NORMA – to je příběh úspěchu s tradicí. Z regionálního skromného řetězce obchodů ve Fürthu se stala jednou z největších německých diskontních firem.

zpět na stránku o společnosti

S odpovědností trvale k úspěchu

Ke spokojenosti svých zákazníků chceme aktivně přispívat i v budoucnu. Chceme na trhu zůstat a dále přiměřeně růst jako společnost zajišťující místní zásobování i jako atraktivní zaměstnavatel.

Dozvědět se víc