DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Efektivní podnikání a trvalý rozvoj

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Jsme expandující diskontní podnik, a proto náš nárok na trvalý rozvoj a slučitelnost ekologie a ekonomiky platí ve všech funkčních oblastech. Neustále se snažíme celoplošně uplatňovat rozhodnutí ekologické politiky a modernizovat svou síť prodejen. Zohledňování ochrany životního prostředí a udržitelnost jsou trvalými součástmi politiky v místě našich provozoven. Být blízko k zákazníkovi, ale přitom chránit přírodu, ať jsme uvnitř měst, v obchodních centrech se specializovanými prodejnami, nebo stojíme někde na samotě. Rychlá reakce, efektivní a trvale koncipované provozní procesy zaručují rychlé zásobování v zájmu našich zákazníků.

 

1. Logistika s budoucností

K zajištění hladkého zásobování prodejen NORMA pravidelně investuje do logistických center. Plánování a realizace se vždy orientují podle aktuálních tržních standardů, inovativních technologií a nejnovějších poznatků.

V poslední době byla na území Spolkové republiky zřízena celkem čtyři logistická centra. Při budování a později i při provozování těchto novostaveb pro nás ochrana přírody a ohleduplný přístup k používaným zdrojů stojí na prvním místě. Jeden takový sklad přitom může zásobovat až 250 prodejen. V roce 2011 bylo v Erfurtu vybudováno logistické centrum pro střední Německo, roku 2013 následovalo logistické centrum ve Fürthu, kde podnik začínal, a roku 2014 logistické centrum středního Polabí v Magdeburku. Tyto velké investice pokračovaly novostavbou logistického centra v Aichachu u Augsburgu počátkem roku 2015. Do konce roku 2015 zahájí provoz nejnovější logistické centrum pro střední Porýní v Rheinböllenu. Průběžnou výstavbou logistické infrastruktury dosahuje NOR¬MA dalšího zkracování zásobovacích tras. Těmto neustále kratšími přepravními trasami přispíváme k významnému poklesu emisí CO2.

Používání nejmodernějších technologií podle ekologických směrnic je pro nás samozřejmostí. Používají se přitom nejnovější generace zařízení pro přípravu zboží a vidlicových zdvižných vozíků. Osvětlení zajišťuje nejnovější LED technika a jeho intenzita se optimálně mění podle denního osvětlení. Velkou část nezbytné dodávky proudu přitom zajišťují nainstalovaná fotovoltaická zařízení. Odpadní teplo z vysoce účinných zařízení na výrobu chladu pro naše chladicí a mrazicí zařízení se používá rovněž k vytápění skladových hal, takže fosilní paliva nejsou prakticky třeba. Zařízení produkující chlad se provozují s ekologicky šetrnými, přírodními chladivy. Aby nedocházelo k narušení chladicího řetězce, jsou chladicí kamiony dodavatelů vykládány na rampách s řízeným teplotním režimem. Zboží, které je nutno chladit, je po kontrole na příjmu ihned převezeno do chladících zařízení.

Na celém území Spolkové republiky NOR¬MA každý den nasazuje k zásobování prodejen téměř 300 nejmodernějších kamionů s technologií s nízkou mírou emisí odpovídající evropské emisní třídě 5, jež zčásti pocházejí z vlastního vozového parku, ale zčásti je provozují i externí přepravní společnosti. Různé oblasti sortimentu na našich prodejnách potřebují každodenní dodávky čerstvého ovoce a zeleniny před otevřením prodejny. Aby nedocházelo k narušení chladicího řetězce na úsecích mraženého zboží, čerstvého masa a chlazeného zboží, používají se k přepravě termokontejnery a moderní chladicí vozy s kontrolou teploty.

Obalové materiály přivážené zpátky z prodejen jako například kartony se v logistických centrech NORMY roztřídí a slisují moderními balíkovými lisy. Všechny hodnotné suroviny jako kartony a fólie se roztřídí, slisují a odevzdají příslušnému podniku na zpracování odpadů.

Trvalé soustředění na podporu regionální nabídky zboží je pro naše snahy o trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí významnou pomocí.

 

2. Energetický management u NORMY

Naše inovativní, energeticky úsporná koncepce osvětlení zdůrazňuje naši angažovanost pro ochranu životního prostředí, energetickou efektivitu a do značné míry uzavřené oběhové (cirkulační) hospodářství ve všech úsecích podniku. Spotřeba energie v našich logistických centrech, administrativních jednotkách a na prodejnách podléhá přísné kontrole. Při nové výstavbě, přestavbách a rozšiřování sázíme na energeticky nenáročné technologie a suroviny šetrné k životnímu prostředí.

Na energeticky úsporné osvětlovací prostředky a systémy, zkoušečky napětí a úsporné kabely a jejich cíleně akcentované vzájemné působení se leckdy soustřeďují naše týdenní akce.

 

3. Oběhové hospodářství

Vzdát se přebytečného obalového materiálu je pro nás samozřejmostí. Znovu použitelné materiály se snažíme recyklovat. Naším cílem je získávat co nejvíce surovin z certifikovaných, udržitelných zdrojů a aktivně tak přispívat k eliminaci zbytečných obalů. Kromě toho jsou všechny naše prodejny vybaveny automaty na zálohované obaly. Na všech našich prodejnách je možné vracet všechny vratné obaly a láhve, jež patří k sortimentu NORMY.

Ve spolupráci s bavorským státním ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství a s vysokou školou v Deggendorfu jsme teprve nedávno úspěšně završili výzkumný projekt, který se intenzivně zabýval oběhovým hospodářstvím v našem podniku. V jeho průběhu byl vypracován prognostický postup, jehož cílem je umožnit optimální sladění předzásobování zbožím a poptávky. Bojujeme tak aktivně proti plýtvání potravinami. Současně tak pomáháme i předcházet vzniku zbytečných odpadů.

Naši dodavatelé

Profily našich požadavků a standardy kvality platí v každém našem obchodním vztahu. Odpovědnost vůči zákazníkům…

Zpět

Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou středobodem našeho podniku. Za svou úspěšnou padesátiletou historii vděčíme jejich pozoruhodnému zaujetí.

Dozvědět se víc