DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Zákazníci

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

„Za své peníze dostanete víc.“ Víc produktů, víc kvality, víc servisu – nejvyšší rozmanitost za absolutně nejnižší ceny, uváděná trvale a ekologicky šetrně do praxe. To rozumíme pod moderní obchodní nabídkou.

Zákazník je přitom spolu s našimi zaměstnanci středobodem vší naší podnikatelské činnosti. Naše racionální a jasná koncepce prodeje a samostatná cenová politika jsou zárukou, že náš sortiment bude díky cenám, jež obstojí v každé konkurenci, vždy cenově obzvlášť výhodný./p>

Rozmanitostí nabídky chceme vyjít co možná nejvíc vstříc potřebám, přáním a zájmům našich zákazníků. Naše produkty přitom mají být bezpečné, čerstvé a za každé situace za příznivou cenu. U nás platí nejvyšší standardy kvality. Interní kontrolní měřítka jsou zformulována a implementována tak, že jako podnik neomezeně splňujeme své nároky na kvalitu v každé oblasti, a umožňujeme tak svým zákazníkům příjemný nákup. Náš potravinářský i nepotravinářský sortiment je neustále interně i externě kontrolován a sledován. Všechny použité materiály, suroviny i komponenty podléhají přísným podmínkám a směrnicím.

Svůj příslib kvality zákazníkům bereme vážně – a tento závazek každý den rádi plníme.

 

1. NORMA: Diskontní prodejce, kde se můžete na čerstvost spolehnout

Abychom mohli trvale budovat regionální a čerstvý sortiment, potřebujeme nezbytně krátké trasy pro dodávky i přípravu. V rámci managementu kvality se neomezujeme jen na konečnou kontrolu dodaných výrobků a produktů. Rozhodující pro nás je také transparentnost výroby a dodavatelského řetězce. Aktivně se přitom angažujeme za dodržování směrnic týkajících se sociálního standardu a ochrany zvířat.

Další důležitou komponentou důsledného sledování naší čerstvé nabídky jsou denní dodávky ovoce a zeleniny našim prodejnám.

Náhodě neponecháváme nic ani na úseku chlazeného a mraženého zboží. Striktní dodržování chladicího řetězce s interními normami zčásti přísnějšími než zákonné předpisy má nejvyšší prioritu.

Za vše, co jsme slíbili svým spotřebitelům, neseme neomezenou odpovědnost.

 

2. NORMA komunikuje čestně a korektně

Chceme být zákazníkům kompetentním partnerem, aby se mohli při nakupování rozhodovat podle toho, co potřebují. Vyznačení původu produktu, zpětnou sledovatelnost zakoupeného zboží a kompletní deklaraci ohledně produktu pokládáme za nepostradatelné. Naši zákazníci naleznou na našich produktech nad rámec zákonných povinností například další informace o nutriční hodnotě, odkazy na alergeny a údaje relevantní pro zdraví.

Na naši kompetentnost se zákazníci mohou spolehnout také u náročného segmentu vín. Pověst NORMY jako výtečné adresy pro nákup vín nevznikla náhodou – naopak, opírá se o intenzivní spolupráci s mezinárodně uznávanými experty na nauku o víně a sklepmistry.

 

3. Tvorba cen

Pokud jde o cenovou politiku, jsme nezávislí. Našim zákazníkům chceme na tomto základě nabízet vždy vysoce kvalitní produkty za atraktivní ceny. Velikost našeho podniku nám dovoluje nakupovat na světových trzích ve velkém a za příznivých podmínek, jak potřebujeme. Jasně členěné struktury podniku a hierarchie se značnou samostatností každé úrovně dovolují vyhýbat se zbytečným dodatečným nákladům. Na všech úrovních se bezpodmínečně soustřeďujeme na to, co je podstatné. Daří se nám tak dosahovat úspor a tento potenciál neomezeně promítat do cen pro zákazníky. Na jedno přitom nikdy nezapomínáme: Naše zásady trvale udržitelného rozvoje, ekologie a šetrného přístupu k přírodním zdrojům jsou stejně jako dodržování našich sociálních standardů nedotknutelné.

Náš sortiment

Svým zákazníkům nabízíme rozmanitý sortiment potravin z úspěšných vlastních značek a vedoucích značkových produktů.

Zpět

Zdravá výživa a čerstvost...

Právě v dnešní době, kdy nás hektický životní styl a stres nutí, abychom se stravovali nezdravě, se snažíme svým zákazníkům ...

Dozvědět se víc