DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Transparentní rybolov

Z přesvědčení: Politika NOR­MY při nákupu ryb

V rámci své politiky nákupu ryb jsme si vytyčili náročné cíle. Ty mají přispět k tomu, aby se v budoucnu celý sortiment ryb a mořských plodů utvářel na trvale udržitelných ekologických zásadách. Pro zavádění těchto opatření přitom pevně definujeme také konkrétní časový rámec. Abychom tak kontinuálně zajišťovali další existenci akvatických kultur a stavů živočichů ve světových mořích.

Abychom tyto záměry realizovali, využíváme expertíz a podpory ze strany význačných odborníků a institutů. Sledování stavů divokých ryb probíhá například ve spolupráci s Helhmoltzovým centrem GEO­MAR pro výzkum oceánů v Kielu.

 

Trans­pa­rentně a přehledně: Fjord­kro­ne, záruka zpětné sledovatelnosti

Jako kompetentní partner chceme být zákazníkům nápomocni, aby se mohli informovaně rozhodovat.
U své silné vlastní značky „Fjord­kro­ne“ na úseku rybích produktů a mořských plodů jsme například zavedli systém zpětného sledování, který zákazníka přesně informuje o dni, území a metodě rybolovu či vylovení.
Zákazníci k tomu potřebují jen internetový kód na obalu produktu.
Za tím účelem jsme vyvinuli aplikaci Fjord­kro­ne-App, která zákazníkům umožňuje, aby si cestou nebo i přímo při nákupu našli informace o metodě, o výskytu a o dni vylovení.