DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Náš příslib kvality

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Svou filozofii kvality uvádíme do života na všech úrovních podniku. Vysoké standardy kvality pokládáme za základ své každodenní práce. Jsme přesvědčeni, že trvale lze prodávat jen tu nejlepší kvalitu. Z tohoto důvodu permanentně kontrolujeme svou nabídku předmětů denní potřeby i nabídku akčního zboží. Na tomto úkolu se podílí interní management kvality NORMY v těsné spolupráci se známými a nestrannými zkušebními institucemi. Vedle naprosto nezbytné bezpečnosti výrobků kontrolujeme – stejně intenzivně – také obaly, obsah látek, materiály, chuť a všechny senzorické vlastnosti produktů. Tak například vedle centrálního nákupu za ochutnávku a zaprotokolování celých oblastí sortimentu odpovídají samostatně různé pobočky NORMY. Výsledky těchto testů jsou zasílány centrálnímu nákupu a stávají se základem pro další opatření.

Kvalitu naší nabídky zboží denní potřeby a proměnlivých akčních výrobků dokládá množství zkušebních pečetí a certifikací. Navíc přihlížíme ke státním a soukromým pečetím kvality, aby se zákazník při koupi mohl rozhodovat kvalifikovaně. Naše nabídka výrobků se pochopitelně řídí bezvýhradným uplatňováním platných nařízení o označování potravin. Díky světovým zkušenostem z nákupu a výhodnému odběru velkých množství jsme ve své cenové politice nezávislí. Proto jsme kdykoli schopni nabízet výrobky NORMA ve vynikající kvalitě a současně za atraktivní ceny. Naše příznivé ceny jsou férové, spravedlivě a čestně vyjednané a bez prodlení mohou jejich výhod využívat všichni zákazníci prodejen NORMA. Naši strategii provází transparentní komunikace produktů i cen, díky níž jsou všichni zákazníci vždy aktuálně informováni o levném sortimentu NORMY, který si pak mohou výhodně nakoupit.

Očekávání spotřebitelů se mění, profil požadavků na pestrost produktů a jejich kvalitu stoupá: Z našeho pohledu je to tak správně, protože obchod znamená změnu a my rádi spoluutváříme pokrok. Rádi se proto stavíme čelem k rostoucímu ekologickému povědomí i k prosazujícím se zásadám správné výživy a k rostoucímu významu časově úsporného a pohodlného nákupu, a to v nabídce našich kamenných prodejen i v nabídce zboží online. Proto neustále rozvíjíme nabídku produktů a služeb na místě v našich prodejnách a usilujeme zároveň o pohodlný a časově úporný nákupní komfort pro své zákazníky. Prodejní plocha v prodejnách NORMY si má i nadále zachovat charakter moderního a cenově výhodného, v místě snadno dostupného dodavatele.

Rozmanitost, udržitelnost, regionální charakter a nejvyšší kvalita: U NORMY dostanete za své peníze vždy více.

Kvalitu chápeme jako celostní koncepci, na niž mají stejný vliv vlastnosti výrobků stejně jako snadná použitelnost a vysoká užitná hodnota produktu. Naši filozofii kvality přitom charakterizuje náš zájem na zavádění nejvyššího ekologického a sociálního standardu.

 

1. Chápání kvality a výběr dodavatelů

Naše aktivně prožívaná filozofie kvality má rozhodující vliv na výběr našich dodavatelů a zásobovatelů. Spolupráci navážeme jedině tehdy, když dodavatel plně sdílí naše chápání kvality, s nímž ho seznámíme.

Všichni dodavatelé a zásobovatelé jsou přitom povinni plnit námi vytýčené standardy kvality, jež jsou v mnoha případech přísnější než to, co vyžaduje zákon.

Například producenti a dodavatelé sortimentu ryb a mořských plodů musejí projít procesem auditu. Kontroluje se a musí se prokázat, že produkty pocházejí z trvale udržitelného rybolovu, a musí být možno zpětně sledovat cestu produktu.

 

2. Kvalita z regionu

Naše požadavky na kvalitu výrobků jsou vysoké – a náš sortiment pochází přednostně z daného kraje. Z kraje pro kraj: tato úspěšná koncepce NORMY našla četné napodobovatele, ale my jsme na svou pionýrskou roli hrdí. Nabízíme nejvyšší kvalitu za atraktivní ceny. Ale požadované zboží i chutě se kraj od kraje liší – to víme, chápeme a snažíme se vyhovět.

Intenzivní spolupráce s regionálními výrobci a dodavateli je pro nás proto naprostou nezbytností. Příznačné pro regionální zaměření našeho sortimentu a posílení nabídky regionálních produktů ve všech skupinách zboží bylo včasné zavedení interního regionálního modulu „Kvalita z Čech“.

Naše regionální produkty jsou zvýrazňovány odpovídajícími plakáty, poutači, cenovými štítky a vlaječkami. Zákazník je tak hned informován o původu zboží a může se při nákupu adekvátně rozhodnout.

S odpovědností trvale k úspěchu

Také v budoucnu chceme aktivně přispívat ke spokojenosti svých zákazníků. Chceme zůstat na trhu jako oblíbený místní dodavatel a atraktivní zaměstnavatel a dále přiměřeně růst.

Zpět

Náš sortiment

Svým zákazníkům nabízíme rozmanitý sortiment potravin z úspěšných vlastních značek a vedoucích značkových produktů.

Dozvědět se víc