DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Profily našich požadavků a standardy kvality platí v každém našem obchodním vztahu. Odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům i vůči životnímu prostředí sdílíme v rámci ekonomické interakce se všemi zúčastněnými aktéry.

Obecně klademe důraz na dlouhodobé obchodní vztahy a na poctivost a respekt ve vzájemném styku. Naši dodavatelé a zásobovatelé přispívají rozhodující měrou k tomu, aby náš sortiment charakterizovala inovace, trvalý rozvoj a rychlá reakce. V rámci své filozofie kvality jsme zformulovali seznam požadavků na nákup ryb. Ten předáváme na začátku obchodního vztahu potenciálním dodavatelům resp. zásobovatelům. A dodavatel či zásobovatel zase musí potvrdit, že bude tyto požadavky respektovat.
Kromě toho necháváme pravidelně provádět externí kontroly dodavatelů institucí „Eurofins“, jedním z největších světových poskytovatelů analytických služeb, například právě v oblasti rybího masa.
Rozhodující pro nás v této souvislosti je dodržování platných sociálních standardů po celé délce dodavatelského řetězce. Analogicky k orientaci sortimentu se snažíme rozvíjet spolupráci především s producenty a dodavateli z daného regionu a v souladu s naší podnikovou filozofií ji také dále rozvíjet.

 

1. Produkce: Jen trvale udržitelně a sociálně

Můžeme se ohlédnout za dlouholetou spoluprací se spolkem TransFair e.V. V Německu tato uznávaná organizace odpovídá za udělování již tradiční pečeti férového obchodu – Fairtrade. Ve spolupráci s TransFair se u některých druhů zboží zavazujeme k dodržování mezinárodně platných standardů férového obchodu v celých svých dodavatelských řetězcích.
Od producenta až po sklad zboží se zavazujeme, že budeme přísně kontrolovat kvalitu, bezpečnost a ekologičnost nabídky svých produktů. Obzvlášť přitom dbáme na šetrnost produkčních a výrobních procesů k životnímu prostředí, na recyklovatelnost obalového materiálu a na trvale udržitelný management životního prostředí, aby zůstala zachována ekologická rovnováha.

 

1.1. Zemědělství, agrární průmysl a blaho zvířat

Podporujeme mnoho programů k trvale udržitelnému produkování agrárních produktů. Dobrým příkladem je program certifikace UTZ podporovaný našimi produkty. Certifikát UTZ se uděluje například pro kakao, čaj a kávu, většinou pěstované v Africe, Asii a Latinské Americe. Předpokladem pro udělení certifikátu UTZ je dodržování kodexu chování místními zemědělci. V popředí přitom stojí sociální kritéria, stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelné obhospodařování zemědělských ploch. Pečeť UTZ tak přispívá do značné míry ke kvalitě produktu a také ke zlepšení situace zemědělců v zemích původu.

Samozřejmostí je také pečeť „Vyrobeno bez genové techniky“, kterou najdete na řadě našich produktů.

Trvalé a tudíž i šetrné hospodaření stojí u nás v popředí, i pokud jde o chov zvířat, který musí odpovídat potřebám daného druhu. Blaho zvířat nemá být pouhou frází, ale přísně kontrolovanou a vždy dodržovanou skutečností. Jde o významnou oblast odpovědnosti, a proto jsou naši producenti a dodavatelé v tomto ohledu podrobováni důkladné kontrole. Vůči zákazníkům přebíráme rádi odpovědnost za to, že chov živých zvířat, péče o ně i porážka probíhají pečlivě a s respektem k potřebám daného druhu. A neméně to platí pro textilie z naší akční nabídky, vyráběné ze surovin živočišného původu.

 

1.2. Šetrný přístup k papíru i dřevu

Část dřevěných výrobků, které nabízíme, nese označení FSC (Forest Stewardship Council). Tato uznávaná značka celosvětově dosvědčuje důvěryhodnost a transparentnost a zaručuje odpovědný a férový přístup k lidem i k přírodě v rámci dodavatelského řetězce. Pečeť PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) dále garantuje, že námi nabízené a v podniku samém používané produkty a spotřební materiál ze dřeva a papíru poházejí z trvale obhospodařovaných lesů. Výrobky naprosto spolehlivě pocházejí z ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelně koncipovaného lesního hospodářství.

 

1.3. Obalové materiály

V souladu s diskontní koncepcí NORMY jsou všechny naše provozní procesy efektivně strukturovány. Fungující oběhové hospodářství přitom rozhodujícím způsobem přispívá k šetření zdrojů a ke snižování nákladů. Ekologicky zaměřené povědomí o životním prostředí je součástí naší podnikové filozofie a aktivně u nás ožívá ve všech funkčních oblastech. Šetrný přístup ke všem zdrojům pokládáme za samozřejmost. Z přesvědčení nepoužíváme obalový materiál zbytečně.

Na mnoha našich produktech najdete „Modrého anděla“. Modrý anděl už tradičně funguje více než 35 let jako kompas ukazující na ekologické služby a produkty. Vysoké nároky výrobků a služeb na zdravotní, ekologické a užitné vlastnosti jsou garantovány i tímto symbolem.

Zdravá výživa a čerstvost...

Právě v dnešní době, kdy nás hektický životní styl a stres nutí, abychom se stravovali nezdravě, se snažíme svým zákazníkům ...

Zpět

Efektivní podnikání a trvalý rozvoj

Jsme expandující diskontní podnik, a proto náš nárok na trvalý rozvoj a slučitelnost ekologie a ekonomiky platí ve všech funkčních oblastech.

Dozvědět se víc