DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Naši zaměstnanci 70 různých národností jsou středobodem našeho podniku. Za svou úspěšnou padesátiletou historii vděčíme jejich pozoruhodnému zaujetí.

Avšak demografická obměna a jí podmíněný nedostatek odborných pracovníků nás stejně jako tolik jiných podniků staví před nové výzvy:
Musíme cíleně pátrat po nejlepších talentech!

Ty nacházíme cestou transparentní personální politiky. Při hledání nejlepších talentů podporujeme denně svých více než 1200 učňů a k tomu využíváme mnoha kanálů. Pro nás je na každém stupni komunikace rozhodující přistupovat k našim partnerům s respektem a poctivě. Odmítáme jakoukoli formu diskriminace a snažíme se prosazovat v podniku ty nejvyšší sociální standardy. Pomocí cílených programů zaměřených na vyučení a další vzdělávání zabezpečujeme trvalou existenci podniku v budoucnosti. Vedeni zdravou ctižádostí sledujeme svědomitě cíl kontinuálně se zlepšovat a vzdělávat.

Naše zaměstnankyně a zaměstnanci pracují v jasných strukturách s hierarchií ponechávající na každém stupni prostor pro samostatnou práci. Velký důraz klademe na vlastní iniciativu. Kreativita a jednání na vlastní odpovědnost jsou u nás základem slibné kariéry. Snažíme se každého jednotlivce individuálně a odborně podporovat a dále rozvíjet. To trvale působí na motivaci, týmového ducha a celkový úspěch podniku.

 

1. Být úspěšní i do budoucna – pracovat u NORMY

Jako úspěšný diskontní podnik se soustřeďujeme na to, co je podstatné. Naše procesy jsou jasně definované a hierarchie ponechává dost místa pro samostatnost. To umožňuje rychle reagovat s nadprůměrnou mírou vlastní odpovědnosti. Profesní možnosti pro nově příchozí, přestupující i postupující jsou v našem podniku vyloženě mnohostranné.

Od založení podniku je pro NORMU důležité především jedno: kontinuita

Cílevědomá podpora mladých talentů je u nás součástí podnikové filozofie. Každý rok nabízíme řadě mladých lidí možnost se dále rozvíjet v diskontním podniku orientovaném na další rozvoj a nabízejícím šanci další perspektivní kariéry.

Sázíme na trvalé a uvážlivé budování své přítomnosti na trhu – v národním i mezinárodním měřítku.

 

1.1. Mnohostranně, perspektivně a trvale: Vyučení a začátek kariéry u NORMY

Ve všech oblastech podniku se snažíme získávat zaměstnance především z vlastních řad. V procesu vzdělávání jsme silní díky intenzivní a kompetentní péči o učně. Chceme je vzdělávat s orientací na praxi a na budoucnost. Našim mladým přitom nabízíme po úspěšném zapracování stabilní jistotu pracovních míst.

 

1.2. Náš trainee program

Připravte se k nástupu na cestu vzhůru. Po úspěšném zakončení výcvikového (trainee) programu mají zaškolení zaměstnanci nakročeno ke strmé kariéře v napínavém světě obchodu. Naši vedoucí úseků vedou některý prodejní úsek na vlastní odpovědnost. Do jejich kompetence pak spadají všechna rozhodnutí z personální oblasti, jako získávání a rozvíjení zaměstnanců. Systém ukazatelů v prodejní oblasti je cílevědomě řízen a optimalizován s využitím různých nástrojů a metod podnikového hospodářství. Již během zaškolení dáváme svým potenciálním vedoucím silám i pro soukromou potřebu k dispozici neutrální firemní vůz a vyplácíme jim nadprůměrně vysoký plat a vánoční odměnu.

Chcete u nás nastoupit a postupovat? Teď se ucházet.

 

1.3. Potvrzeno z mnoha stran: Vyučení u NORMY je kvalitní

Nejvyšší nároky na kvalitu platí nejen pro naše zboží a služby. Vysokou úrovní se vyznačuje i vyučení a další příprava našeho dorostu.

Efektivní podnikání a trvalý rozvoj

Jsme expandující diskontní podnik, a proto náš nárok na trvalý rozvoj a slučitelnost ekologie a ekonomiky platí ve všech funkčních oblastech.

Zpět

Shrnutí

Udržitelný rozvoj není pro NORMU uzavřené téma, ale kontinuální proces, na němž se intenzivně podílí představenstvo, management, vedoucí síly, zaměstnanci a v neposlední řadě mladé nastupující talenty.

Dozvědět se víc