DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Právě v dnešní době, kdy nás hektický životní styl a stres nutí, abychom se stravovali nezdravě, se snažíme svým zákazníkům nabízet s ještě čerstvějšími a ekologickými potravinami možnost vysoce kvalitního a vyváženého stravování.
Nabízený sortiment je proto rozmanitý a vyvážený. Čerstvost je pro nás velmi důležitá, a proto dodáváme ovoce a zeleninu do našich prodejen každý den.
Zastřešující značkou „Bio Sonne“ zároveň zdůrazňujeme, jak vysokou důležitost ekologické povědomí ve filozofii našeho podniku má. Sázíme na ekologickou produkci, ochranu zvířat a šetrný přístup k přírodním zdrojům.
Od roku 2014 širší nabídkou vegetariánských a veganských potravin s etiketou „V“ (VEBU e.V.) však také zvýšenou měrou vycházíme vstříc změně poptávky svých zákazníků, požadujících bezmasou resp. rostlinnou stravu.

 

1. Ovoce a zelenina – každý den čerstvé a z blízkého regionu

Vitaminy, minerální látky a sekundární rostlinné látky přispívají podstatně k tomu, aby byl člověk zdravý a fit. Jako součást vysoce modernizované industriální společnosti bychom měli mít dostatečný pohyb a stravovat se vyváženě a zdravě. Ovoce a zelenina dodávají našemu organismu mnoho vitamínů, minerálů a živin. Naše strava je tudíž vyvážená a zdravá pouze tehdy, když jíme v dostatečné míře i ovoce a zeleninu.

Náš sortiment čerstvého ovoce a zeleniny je bohatý a respektující sezónní nabídku. Vedle regionální klasiky najdete na regálech i lahodnou exotiku. Oddělení ovoce a zeleniny je naší vizitkou – dbáme, aby zde byla rozmanitá, pestrá a vždy čerstvá nabídka. V souladu s filozofií našeho podniku odebíráme velkou část čerstvého zboží od regionálních producentů a dodavatelů. Bezpečně se tak trefíme do regionální chuti a aktivně podporujeme domácí hospodářství. Regionální stravovací zvyklosti mají své místo i do budoucna – a my chceme místní stravovací tradice zachovat a rozvíjet.

 

2. Odpovědný rybolov – naše Fjordkrone

Trvale udržitelný rybolov má u nás své jméno: Fjordkrone. Pro nás to konkrétně znamená: šetrný přístup k biotopům a stavům ryb a mořských živočichů! K zajištění druhové pestrosti a k udržení ekosystémů přispíváme z přesvědčení a rádi.
Že náš rybí sortiment a plody moře jsou zajišťovány trvale udržitelným způsobem, nám už v roce 2007 jako prvnímu diskontnímu řetězci potvrdila nevládní organizace Greenpeace. Osvědčení o trvalé udržitelnosti dostáváme od Green¬peace pravidelně dodnes.

Jako jednomu z velkých německých maloobchodních podniků nám leží na srdci blaho našich zákazníků. Svými produkty se snažíme zákazníky uspokojit a nabízet jim vysoce kvalitní potraviny. V rámci své firemní filozofie se zavazujeme, že budeme chránit zvířata, životní prostředí a druhovou pestrost, ale také světová moře. Aktivně podporujeme vytváření chráněných mořských území a zpřísnění pravidel rybolovu, podle nichž mají být nedopatřením chycené ryby vypouštěny zpátky do vody.

Nezákonné metody rybolovu odsuzujeme.

Z tohoto důvodu má mnoho našich rybích produktů certifikaci MSC (Marine Stewardship Coun-cil) a nese „Safe-Logo“, které potvrzuje, že lov tuňáků probíhá tak, aby neškodil delfínům.

Od regálu s chlazenými rybami po box s mraženými produkty – ryby a mořské plody jsou pro nás důležitou součástí sortimentu!

 

2.1. Z přesvědčení: Politika NORMY při nákupu ryb

V rámci své politiky nákupu ryb jsme si vytyčili náročné cíle. Ty mají přispět k tomu, aby se v budoucnu celý sortiment ryb a mořských plodů utvářel na trvale udržitelných ekologických zásadách. Pro zavádění těchto opatření přitom pevně definujeme také konkrétní časový rámec, abychom tak kontinuálně zajišťovali další existenci akvatických kultur a stavů živočichů ve světových mořích.

Abychom tyto záměry realizovali, využíváme expertíz a podpory ze strany význačných odborníků a institutů. Sledování stavů divokých ryb probíhá například ve spolupráci s Helhmoltzovým centrem GEOMAR pro výzkum oceánů v Kielu.

 

2.2. Transparentně a přehledně: Fjordkrone, záruka zpětné sledovatelnosti

Jako kompetentní partner chceme být zákazníkům nápomocni, aby se mohli informovaně rozhodovat.
U své silné vlastní značky „Fjordkrone“ na úseku rybích produktů a mořských plodů jsme například zavedli systém zpětného sledování, který zákazníka přesně informuje o dni, území a metodě rybolovu či vylovení.
Zákazníci k tomu potřebují jen internetový kód na obalu produktu.
Za tím účelem jsme vyvinuli aplikaci FjordkroneApp, která zákazníkům umožňuje, aby si cestou nebo i přímo při nákupu našli informace o metodě, o výskytu a o dni vylovení.

Zákazníci

„Za své peníze dostanete víc.“ Víc produktů, víc kvality, víc servisu – nejvyšší rozmanitost za absolutně nejnižší ceny, uváděná trvale a ekologicky šetrně do praxe.

Zpět

Naši dodavatelé

Profily našich požadavků a standardy kvality platí v každém našem obchodním vztahu. Odpovědnost vůči zákazníkům…

Dozvědět se víc