DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

S odpovědností trvale k úspěchu

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí
Také v budoucnu chceme aktivně přispívat ke spokojenosti svých zákazníků. Chceme zůstat na trhu jako oblíbený místní dodavatel a atraktivní zaměstnavatel a dále přiměřeně růst. Šetrný přístup ke zdrojům, k přírodě a náš závazek trvale ochraňovat životní prostředí mají pro nás nejvyšší prioritu.

 

1. Chápat odpovědnost NORMY

Vedle Německa expandujeme také na evropských trzích ve Francii, v Rakousku a v České republice. V denním obchodním styku jednáme interaktivně se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, s klasickými i moderními médii. Činnost našeho podniku probíhá ve vzájemné interakci s životním prostředím, lidmi i živočichy. Z toho odvozujeme principy našeho podniku, jejichž hodnoty jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy NORMY. Koncepce odpovědnosti je v NORMĚ pevnou součástí naší podnikové kultury a je cíleně zaměřená na tematická těžiště životní prostředí, síť prodejen, společnost, zaměstnanci a zákazníci.

Jsme přesvědčeni, že trvalého podnikatelského úspěchu lze dosáhnout jen neomezeným převzetím odpovědnosti. Proto je odpovědnost pevnou součástí našich podnikatelských rozhodnutí.

 

1.1. Odpovědnost od samého začátku

Odpovědnost je ústředním aspektem naší podnikové kultury již od založení podniku „GEORG ROTH“ v roce 1921. Pokračování rodinného podniku a otevření prvních prodejen NORMA v roce 1964 a převedení do nadace v roce 2012 garantuje nepřerušené pokračování podniku i v budoucnu. Převzetí podnikatelské odpovědnosti je jasně zdůrazněno i v současné filozofii podniku. Sledování ekonomických cílů a trvale udržitelná podnikatelská činnost se u NORMY vzájemně nevylučují. Naším cílem, na který nelitujeme úsilí, je čerpání hodnot na základě odpovědného jednání.

NORMA: Jsme regionální, ekologičtí a trvale udržitelní.
Toto přesvědčení uvádíme aktivně do života ve všech oblastech našeho podniku.

 

1.2. S odpovědností k cíli

Naše permanentní úspěšnost je výsledkem promyšlené koncepce, důsledné obchodní politiky, vynikajícího managementu a motivovanosti zaměstnanců. Naši aktivně prožívanou a také vyžadovanou podnikovou kulturu charakterizují ve všech oblastech vysoké nároky na kvalitu. Se svými dodavateli pěstujeme partnerské a většinou dlouholeté vztahy. S trvale pojatými koncepcemi přípravy a dalšího vzdělávání pro naše zaměstnance vytváříme důležitý předpoklad pro permanentní konkurenceschopnost podniku i v budoucnu. Chtěli bychom i nadále být oblíbeným a snadno dosažitelným dodavatelem a atraktivním zaměstnavatelem. Musíme proto optimálně pro podnik využívat existující tržní potenciály v souladu s ekologickými a ekonomickými aspekty.

 

2. Pokračování a zlepšování

Našim největším cílem je zajištění další existence podniku. Naše vysoké nároky na kvalitu přitom platí nejen pro nabízené zboží a služby, ale na prvním místě pro nás samotné. Sortiment musíme neustále přizpůsobovat přáním našich zákazníků s přihlédnutím k aspektům ekologie a trvalého rozvoje. Touto cestou chceme i v budoucnu neustále zlepšovat struktury našeho podniku. Proto patří energetický a obalový management šetrný ke zdrojům k našim nejdůležitějším úkolům. Chceme trvale udržitelný růst a chceme přispívat k ochraně životního prostředí.

 

3. K čemu jsme se sami zavázali

S více než 1.450 prodejnami jsme zastoupeni na různých evropských trzích. V předstihu sledovat a zásadně dodržovat platné právo a zákony, to je naše priorita. Základy naší podnikatelské činnosti odvozujeme z vysokých nároků na kvalitu vůči všem předstupňům a dodavatelům. Každou z našich zásad charakterizuje solidní přístup k našim zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům.

Úvod

NOR¬MA je moderní diskontní prodejce: Trvale udržitelný rozvoj je pro náš podnik závazkem a ke svým zákazníkům i dodavatelům přistupujeme odpovědně.

Zpět

Náš příslib kvality

Svou filozofii kvality uvádíme do života na všech úrovních podniku. Vysoké standardy kvality pokládáme za základ své každodenní práce.

Dozvědět se víc