DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Shrnutí

Obsah
Obecně
S odpovědností trvale k úspěchu
Náš příslib kvality
Náš sortiment
Zákazníci
Zdravá výživa, čerstvost a trvale udržitelný rozvoj
Partneři s odpovědností: Naši dodavatelé
Efektivní podnikání a trvalý rozvoj
Základ úspěchu NORMY: Naši zaměstnanci
Shrnutí

Udržitelný rozvoj není pro NORMU uzavřené téma, ale kontinuální proces, na němž se intenzivně podílí představenstvo, management, vedoucí síly, zaměstnanci a v neposlední řadě mladé nastupující talenty.

Svůj úspěšný příběh bychom chtěli trvale psát i do budoucna.

Naším cílem je zajistit a dále rozvíjet kompatibilitu ekologie a ekonomie ve všech funkčních oblastech podniku. S plným nasazením a z přesvědčení chceme aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Neomezenou odpovědnost přijímáme vůči svým zákazníkům, zaměstnancům, producentům a dodavatelům i vůči podnikatelskému světu obecně. Naše provozní a interní procesy a dodavatelské řetězce jsou i nadále neomezeně transparentní a s tímto cílem jsou nadále rozvíjeny. Naše produkty a služby podléhají nejvyšším bezpečnostním a kvalitativním standardům stejně jako naše obchodní vztahy.

 

Ekologicky, hospodárně, účinně, spolehlivě a rozmanitě, proto i do budoucna platí:

„NORMA – Nám můžete důvěřovat -
včera, dnes a samozřejmě i zítra.

Máte-li otázky nebo podněty, použijte náš kontaktní formulář.

Jsme tady pro vás rádi!

Váš tým NORMA.

kontaktní formulář

Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou středobodem našeho podniku. Za svou úspěšnou padesátiletou historii vděčíme jejich pozoruhodnému zaujetí.

Zpět

NORMA: o společnosti

UŽ VÍCE NEŽ 50 LET: ZA SVÉ PENÍZE DOSTANETE VÍC.
NORMA – to je příběh úspěchu s tradicí. Ze skromného řetězce obchodů ve Fürthu se stala jednou z největších německých diskontních firem.

zpět na stránku o společnosti