DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

Vedoucí pracovníci

Vedoucí expanze

Vedoucí expanze vede smluvní jednání o potenciálních objektech ke koupi nebo k pronájmu. Provádí akvizici objektů pro zřízení nových nebo náhradních prodejních ploch.

Vedoucí expanze zajišťuje realizaci staveb prostřednictvím výběru generálního dodavatele, zajišťuje potřebná povolení a rozhodnutí dotyčných orgánů. Stará se o stavbu od schvalovacího procesu až po předání hotového objektu prodejnímu oddělení. Vedoucí expanze úzce spolupracuje s architekty, projektanty stavebními firmami, úřady a pronajímateli.

Vydejte se na cestu k úspěchu!

Těšíme se na zaslání Vaší úplné žádosti včetně životopisu na adresu:

NORMA k.s.
Tiskařská 599/12
108 00 Praha 10

Vyplnit formulář

Kariéra

Ucházejte se o práci